पर्वत उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्वमा गोपि अधिकारीको समुहलाई मतदात गरी बिजयी गराऔँ !!

 

पर्वत उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्वमा गोपि अधिकारीको समुहलाई मतदात गरी बिजयी गराऔँ !!