बागलुङको भैरब मन्दिर : भैरबको दर्शन गर्दा मनोकामना पुरा हुने जनविश्वास छ

बागलुङको भैरब मन्दिर : भैरबको दर्शन गर्दा मनोकामना पुरा हुने जनविश्वास छ